Comercializarea materialelor de instruire. Centrul de instruire și demonstrare SUPRATEN

comercializarea materialelor de instruire

comercializarea materialelor de instruire

Proiectul urmărește două obiective majore: crearea unei rețele a auto-reprezentanților și a unei platforme a părinților persoanelor cu dizabilități din întreaga țară. În vederea realizării acestor obiective Keystone Moldova acordă asistență în dezvoltarea și consolidarea capacităților persoanelor cu dizabilități și persoanelor de suport ale acestora inclusiv părinți. Instruirea va acoperi următoarele subiecte: ce reprezintă o asociație obștească; cadrul legal național care reglementează activitatea asociațiilor obștești; constituirea unei asociații obștești; drepturile, obligațiile și condițiile de activitate a asociațiilor obștești; ce reprezintă rețelele și platformele non-profit; crearea comercializarea materialelor de instruire și rețelelor non-profit etc.

comercializarea materialelor de instruire

Evaluarea necesităţilor de instruire ale participanților; 2. Elaborarea și prezentarea unui proiect al programului de instruire Agenda instruiriiținînd cont de subiectele enunțate în acești Termeni de referință supra ; 3.

comercializarea materialelor de instruire

Elaborarea materialelor pentru instruire și consultarea acestora cu echipa Keystone Moldova; 4. Realizarea instruirii în funcție de Agenda aprobată prealabil de echipa Keystone Moldova; 5.

comercializarea materialelor de instruire

Evaluarea instruirii cu aplicarea unui instrument de evaluare ; 6. Elaborarea și prezentarea raportului privind activitatea de instruire realizată.

comercializarea materialelor de instruire

Keystone Moldova. Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.

comercializarea materialelor de instruire

Dosarele vor fi expediate în format electronic la adresa ncojocaru keystonehumanservices. Pentru informații suplimentare contactați: Natalia Cojocaru, coordonatoare de proiect Telefon:

Mai multe despre acest subiect