Cazuri de retragere a opțiunii,

Traducere

Ce alte informații ar trebui să mai primesc după încheierea contractului la distanță?

Vânzarea la distanță - Întreabă expertul - ECC Romania

Profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat.

Respectiva confirmare include toate informaţiile menţionate anterior, cu excepţia cazului în care profesionistul a transmis deja informaţiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului cazuri de retragere a opțiunii distanţă.

Dreptul de retragere În ce constă dreptul de retragere și care sunt termenele? Consumatorul poate renunța la un contract încheiat la distanță, deci la produsul sau serviciul comandat și livrat, fără penalități, decât cele stabilite de lege, și fără invocarea vreunui motiv.

Dreptul de retragere

În cazul în care informațiile privind dreptul de retragere nu au fost furnizate pe suport durabil, termenul de denunțare unilaterală este de 12 luni și începe să curgă de la datele menționate mai sus.

Dacă în această perioadă de 12 luni profesionistul transmite informațiile privind dreptul de retragere, termenul de 14 zile începe să curgă de la data transmiterii informațiilor. Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia cazuri de retragere a opțiunii de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante: de a folosi modelul de formular de retragere stabilit prin lege; de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

Consumatorul își exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă înaintea expirării perioadei respective. Profesionistul poate, în plus, să acorde consumatorului opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip.

cazuri de retragere a opțiunii

În aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol revine consumatorului.

cazuri de retragere a opțiunii

Consumatorul nu poate fi obligat să returneze produsul în ambalajul original sau utilizând aceeași firmă de curierat. De asemenea, cazuri de retragere a opțiunii nu poate fi obligat să suporte o reducere a sumei plătite pentru produs, cu titlu de uzură a produsului.

Vânzarea la distanță

Care sunt obligațiile profesionistului în cazul retragerii? Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării la consumator, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Profesionistul rambursează sumele folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist. Cazuri de retragere a opțiunii excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Traducere "retrait" în română

Care sunt obligațiile consumatorului în cazul retragerii? Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează cazuri de retragere a opțiunii sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract.

Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator.

Profesionistul poate reduce suma plătită de consumator cu valoarea diminuată a produselor. Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere.

Politica de retur, dreptul de retragere - Muziker RO

Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere. Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

Care sunt contractele din care consumatorul nu se poate retrage?

Un retrait complet de vos produits.

Executarea contractului la distanță Care este termenul în care trebuie îndeplinite obligațiile — livrarea produselor și serviciilor? Profesionistul trebuie să-și îndeplinească obligațiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda. Părțile pot stabili însă un alt termen de livrare, iar în acest caz termenul stabilit între părți este opțiuni binare ap care se va aplica.

Ce se întâmplă în cazul în care nu comerciantul nu poate executa contractul? În cazul în care profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu consumatorul sau în termenul de maxim 30 de zile, consumatorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor.

În cazul în care profesionistul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

În cazul rezoluţiunii sau, după caz, rezilierii contractului, profesionistul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat profesionistului decizia sa de terminare a contractului.

Ce se întâmplă în cazul în care bunul este deteriorat sau distrus înainte de a ajunge la mine? În cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere sau de cazuri de retragere a opțiunii a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.

Cu alte cuvinte, dacă produsul este deteriorat sau distrus înainte de a ajunge la consumator, profesionistul este cel care suportă pierderea. Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului cazuri de retragere a opțiunii de transportator.

cazuri de retragere a opțiunii

Mai multe despre acest subiect